2023-24ko tarifak

2023-24 ikasturtean tarifak aplikatzeko arauak

Tarifak aplikatzeko arauak, “Jarduerak egiteagatik eta zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskalean” arautu dira. Ordenantza hori urtero onartzen da, eta horretan, arauekin batera ordaindu beharreko zenbatekoak ere jasotzen dira.

Ordaindu beharreko tarifak

Tarifak Udal batzarrak onartzen ditu, Ogasun eta Hezkuntza Batzordeek proposatuta. 2023/2024 ikasturteko tasak hauek proposatu dira:

1. MAILA
Irakasgaia Ikasturte osoko kouta. Hernanin erroldatuak eta erroldatuta ez daudenak  
Hastapena 228,05 €  
2. MAILA
Irakasgaia Ikasturte osoko kouta. Hernanin erroldatuak eta erroldatuta ez daudenak  
Soinu-tresna (txalaparta izan ezik) 340,35 €  
Txalaparta 170,15 €  
Talde instrumentala edo abesbatza 68,05 €  
Panderoa 68,05 €  
Lengoaia Musikala 68,05 €  
Musika Hezkuntza 34,05 €  

3. MAILA

 

Irakasgaia  Ikasturte osoko kouta. Hernanin erroldatuak eta erroldatuta ez daudenak  

Soinu-tresna (txalaparta izan ezik)

Txalaparta

408,45 €

221,25 €

 
Talde instrumentala edo abesbatza 85,10 €  
Musikaren teknika lagungarriak 408,45 €  
4. MAILA
Irakasgaia Ikasturte osoko kouta. Hernanin erroldatuak eta erroldatuta ez daudenak  
Soinu-tresna 476,50 €  
Talde instrumentala edo abesbatza 85,10 €  
Musikaren teknika lagungarriak 408,45 €  

Ordainketa modua

Tasaren ordainketa hiru alditan egingo da: lehenengoan %34a matrikula egin aurretik, bigarrenean %33a abenduaren hasieran eta hirugarrenean beste %33a martxoaren hasieran. Ordainketa interesatuak adierazitako banku kontuaren bitartez  egingo da. 

Hasitako ikasturtearen matrikulatzen den ikasleak zerbitzua hartzen hasi denetik egutegia bukatu arte dauden hilabete kopuruaren arabera, proportzionalki ordainduko du ordaindu beharreko prezioa.

Ikastaroa behin hasita ikasle guztiek dagokien zenbatekoa osoa ordaindu beharko dute, egindako matrikularen arabera.

Ordaindu gabeko erreziboak

Zatiren bat ordaindu gabe geratzen bada hura kobratu ahal izateko dagokion kobrantza espedientea. izapidetuko da.

Itzulketak eta bajak

Edozein ikastaro edo eskolatan baja hartu behar dela jakinaraziz gero, ez dira kuotak itzuliko edo ezabatuko. Honen salbuespena izan daitezke jarduera burutzea oztopatzen duen norberaren gaixotasunak eta ikasturte erdia edo erdia baino gehiago luzatzen diren  lan edo ikasketa arrazoiak. 

Salbuespen hau Alkateak (edota Ogasun Zinegotzi Delegatuak) erabakiko du, eta horretarako ezinbestekoa izango da alegatutako gaixotasunaren ondorio den ezintasun txostena (edota ziurtagiri) medikoaren bidez egiaztatzea, lan-egoera enpresaren txosten bidez egiaztatzea eta/edo ikasketa-egoera zentro ofizialaren txosten bidez egiaztatzea.

Kasu horietan tasa hilabeteka  hainbanatuko da ikastaroaren hasiera -dataren  eta baja-dataren artean.

Ustegabeko egoerak

Ustegabeko zirkunstantzia  bat gertatuz gero, hala nola osasun-krisia, ikastaroen antolaketan aldaketak egon daitezke. Tasaren kudeaketari begira, tarifak aplikatzerakoan kontuan hartuko dira ondoko arauak:

  • Zerbitzua edo eskola aurrez aurre emateko aukerarik ez dagoenean eta online ematen denean dagokion tasaren kuotan %25eko hobaria aplikatuko da.
  • Aforoagatik eta halabeharrez zerbitzua edo klasea presentziala eta online denean tasaren %100eko kuota kobratuko da.
  • Udalak zerbitzua edo klasea, modu presentzialean edota online ematerik ez duenean, etenda egongo den epeari dagokion tasa zatia ez da kobratuko.
  • Aforo mugagagtik zerbitzua edo klasea orduak murriztu behar badira (presentzial edo on line edo bietan) murrizketaren proportzio berdinean murriztuko da tasaren kuota.

Onura fiskalak (ikus eranskinean)

Familia unitateko diru-sarreraren arabera, onura fiskalak jaso ahal izango dira. Onura horien aolikazioa Tasen Ordenantzaren 7. artikuluaren arabera egingo da.