Web edukia bistaratu

Tarifak

"HERNANI" Musika Eskola Publikoaren tarifak aplikatzeko arauak

Tarifak aplikatzeko arauak, “Jarduerak egiteagatik eta zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskalean” arautu dira. Ordenantza hori urtero onartzen da, eta horretan, arauekin batera ordaindu beharreko zenbatekoak ere jasotzen dira. Bestalde, Covid-19 gaitzak sortutako osasun krisiaren ondorioz, ikasturtean barrena aldaketak gerta daitezke tarifak aplikatzerako garaian. Horiek, .aipatatutako araudiari erantsitako 7. puntuan azaltzen dira.

2021/2022 ikasturteko Ordenantza fiskalen eta hauei erantsitako 7. puntuaren arabera, arauak honako hauek dira:

Ordainketari dagokionez

Tasaren ordainketa hiru alditan egingo da: lehenengoan %34a, bigarrenean %33a eta hirugarrenean beste %33a. Ordainketa guztiak kontu korronte beretik egingo dira.

Ordaindu beharreko zenbatekoari dagokionez

Tarifak Udal batzarrak onartzen ditu, Ogasun eta Hezkuntza Batzordeek proposatuta. 2021/2022 ikasturteko tasen proposamena hau da:

1. MAILA
Irakasgaia Hernanin erroldatuak Hernanin erroldatu gabeek
Hastapena 221,35 € 265,63 €
2. MAILA
Irakasgaia Hernanin erroldatuak Hernanin erroldatu gabeek
Soinu-tresna (txalaparta izan ezik) 330,38 € 396,46 €
Txalaparta 165,19 € 198,23 €
Talde instrumentala edo abesbatza 66,08 € 79,30 €
Panderoa 66,08 € 79,30 €
Lengoaia Musikala 66,08 € 79,30 €
Musika Hezkuntza 33,04 € 39,65 €
3. MAILA
Irakasgaia Hernanin erroldatuak Hernanin erroldatu gabeek
Soinu-tresna 396,46 € 475,75 €
Txalaparta 214,75 € 257,69 €
Talde instrumentala edo abesbatza 82,60 € 99,11 €
Musikaren teknika lagungarriak 396,46 € 475,75 €
4. MAILA
Irakasgaia Hernanin erroldatuak Hernanin erroldatu gabeek
Soinu-tresna 462,53 € 555,03 €
Talde instrumentala edo abesbatza 82,60 € 99,11 €
Musikaren teknika lagungarriak 396,46 € 475,75 €

Ikasturtean zehar, ikasle guztiek egindako matrikularen arabera dagokien PREZIO OSOA ordaindu beharko dute.

Bajak hartzearen ondorioei dagokienez

Edozein ikastaro edo eskolatan baja hartu behar dela jakinaraziz gero, ez dira kuotak itzuliko edo ezabatuko. Honen salbuespena izan daitezke norberaren gaixotasun larriak, kurtso erdia baina iraupen luzeagokoen kasuetan. Salbuespen hau Tokiko Gobernu Batzarrak erabakiko du eta, horretarako, ezinbestekoa da agiri-medikuez frogatzea alegatutako gaixotasuna.

Hasitako ikasturtearen lehen hiruhilabetekoan matrikulatzen den ikasleak, zerbitzua hartzen hasi denetik egutegia bukatu arte dauden hilabete kopuruaren arabera, proportzionalki ordainduko du ordaindu beharreko prezioa.

Onura fiskalak (ikus eranskinean)

Onura fiskalak: Tasen Ordenantzaren 7. artikulua aplikatuko da.

Osasun krisiak eragin ditzakeen aldaketak

Covid-19 gaitzaren osasun krisiaren ondorioz, ikastaroen antolaketan aldaketak egon daitezke. Tasaren kudeaketari begira, tarifak aplikatzerakoan kontuan hartuko dira ondoko arauak:

  • Zerbitzua edo eskola aurrez aurre emateko aukerarik ez dagoenean eta online ematen denean dagokion tasaren kuotan %25eko hobaria aplikatuko da.
  • Aforoagatik eta halabeharrez zerbitzua edo eskola bi eratara denean, aurrez aurre eta online, kuotaren %100a kobratuko da.
  • Udalak zerbitzua edo eskola aurrez aurre edota online ematerik ez duenean, hau da, eskolak etetean, aldi honi dagokion tasaren partea ez da kobratuko.