Iraupena

Iraupena

Gehieneko iraupena: funtsezko irakasgaian, gehienez ere 16 ikasturtez matrikulatu liteke. 2. eta 3. mailak gehienezko 6 ikasturteetatik 7 edo 8tara luza daitezke kasu berezietan. Taldekako irakasgaietan berriz, ez dago epe mugarik.

Prozesua eteten denean, eta ongi arrazoitua bada, plaza gehienez urtebeterako gorde daiteke.

Acordeoia
Perkusioa
Txistu